menu_header
Δημόσιες Διαβουλεύσεις
Διαγωνισμοί
Διευκρινίσεις
Στοιχεία Έργων
menu_footer
Εταιρικoί Ιστότοποι

Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων

ict4growth

digi-mobile

digi-content

digi-lodge

digi-retail

esecurity

Παρατηρητήριο για τη ΔΜ

Αποτελέσματα Έρευνας

Αποτελέσματα Έρευνας

   
 

 


ΔΙΑΥΓΕΙΑ
 
ktp_main_image

Διαγωνισμοί / Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης του κτιρίου της ΚτΠ Α.Ε. – Χανδρή 3, Μοσχάτο

Αναθέτουσα Αρχή ΚτΠ Α.Ε.
Τίτλος Έργου Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης του κτιρίου της ΚτΠ Α.Ε. – Χανδρή 3, Μοσχάτο
Πηγή Χρηματοδότησης Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
Είδος Διαδικασίας Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός
Φορέας για τον οποίο προορίζεται το Έργο ΚτΠ Α.Ε.
Τόπος Παράδοσης - Τόπος Παροχής Υπηρεσιών Τόπος Παράδοσης: έδρα της ΚτΠ Α.Ε. σύμφωνα με την παράγραφο A.4.3
Είδος Σύμβασης 79.71.3000 - 5 Υπηρεσίες Φύλαξης
Προϋπολογισμός (χωρίς Φ.Π.Α.) 93.963,90 €
Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.) 116.515,24 €
Χρηματοδότηση Έργου Το Έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), και συγκεκριμένα ΣΑΕ315/2 τον κωδικό 2016ΣΕ31520000 ή κάθε άλλο λογαριασμό που καλύπτει τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας.
Χρόνος Υλοποίησης - Διάρκεια Έργου Δώδεκα (12) μήνες
Προθεσμία για Υποβολή Διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης 24/04/2017
Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής Προσφορών 04/05/2017 και ώρα 14:00
Τόπος Κατάθεσης των Προσφορών Ηλεκτρονική Υποβολή: Στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (ηλεκτρονική μορφή) Πρωτοκόλλου (έντυπη μορφή) Η έδρα της ΚτΠ Α.Ε.
Ημερομηνία και Ώρα Αποσφράγισης Προσφορών 10/05/2017 και ώρα 14:00
Ημερομηνία Διακήρυξης 07/04/2017
Αποστολή Παρατηρήσεων Στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ
Τεύχος Διακήρυξης Κατεβάστε το αρχείο